Įmonių grupės vadovai

Arijus Ramonas

Gimė Kaune, augo ir mokėsi Klaipedoje, Lietuvoje. Studijavo admirolo S. Makarovo jūrų inžinerijos institute Leningrade, Rusijoje, kur įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. Savo darbinę karjerą pradėjo „Lietuvos Jūrų Laivininkystėje" 1986 metais. 1992 metais įkūrė ir ėmė vadovauti ARIJUS, UAB. Nuo 2001 metų ėjo Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos viceministro pareigas. 2002-2006 metais vadovavo UAB „Kuršių Linija", vėliau grįžo į ARIJŲ. Nuo 2008 metų Arijus Ramonas yra ARIJUS, UAB Generalinis direktorius.

Arvydas Valiulis

Gimė ir augo Klaipėdoje. Studijavo Klaipėdos Universiteto Jūreivystės Institute ir įgijo bakalauro-inžinieriaus laipsnį. 2001-ais metais, dar studijuodamas paskutiniame kurse, pradėjo dirbti ARIJUS, UAB. 2003-2011 metais darbavosi ARIJUS, UAB dukterinėje įmonėje - Marikonta, UAB, kurioje dirbo su NYK Line, Hoyer Global Transport bei Hyundai Merchant Marine laivybos linijomis. 2012-ais grįžo į ARIJUS, UAB laivybos linijų departamentą, o 2019-ais metais tapo bendrovės Operacijų direktoriumi.

Jurgita Veličkienė

Augo Molėtuose, studijavo Kaune, Lietuvoje. Baigė Kauno Technologijų Universitetą ir įgijo verslo administravimo bakalauro bei magistro laipsnį. Per 15 metų įgytą patirtį finansų valdymo srityje 2003-2007 metais dirbo finansų direktore bendrovėje ARIJUS, vėliau tarptautinėse kompanijoje „Eckes Granini Lietuva", „Kitron". Nuo 2021 metų grįžo į ARIJUS, UAB ir vadovauja bendrovės finansų ir rizikos valdymo departamentui.

Egidijus Ramonas

Gimė Kaune, augo ir mokėsi Klaipėdoje, Lietuvoje. Studijavo mediciną, kurį laiką dirbo gydytoju. Vėliau keitė darbo pobūdį ir 1996 metais pradėjo dirbti ARIJUS, UAB.
Ne vienerius metus tobulinęsis įvairiuose kursuose bei mokymuose, šiuo metu Egidijus Ramonas eina bendrovės Rinkodaros ir plėtros direktoriaus pareigas.