Įmonių grupės vadovai

Arijus Ramonas

Gimė Kaune, augo ir mokėsi Klaipedoje, Lietuvoje. Studijavo admirolo S. Makarovo jūrų inžinerijos institute Leningrade, Rusijoje, kur įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. Savo darbinę karjerą pradėjo „Lietuvos Jūrų Laivininkystėje" 1986 metais. 1992 metais įkūrė ir ėmė vadovauti ARIJUS, UAB. Nuo 2001 metų ėjo Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos viceministro pareigas. 2002-2006 metais vadovavo UAB „Kuršių Linija", vėliau grįžo į ARIJŲ. Nuo 2008 metų Arijus Ramonas yra ARIJUS, UAB Generalinis direktorius.

Arvydas Valiulis

Gimė ir augo Klaipėdoje. Studijavo Klaipėdos Universiteto Jūreivystės Institute ir įgijo bakalauro-inžinieriaus laipsnį. 2001-ais metais, dar studijuodamas paskutiniame kurse, pradėjo dirbti ARIJUS, UAB. 2003-2011 metais darbavosi ARIJUS, UAB dukterinėje įmonėje - Marikonta, UAB, kurioje dirbo su NYK Line, Hoyer Global Transport bei Hyundai Merchant Marine laivybos linijomis. 2012-ais grįžo į ARIJUS, UAB laivybos linijų departamentą, o 2019-ais metais tapo bendrovės Operacijų direktoriumi.

Eglė Ambrasienė

Gimė ir augo Plungėje. Baigė Kauno technologijos universitetą, įgijo finansų vadybos bakalauro laipsnį. 2005 metais pradėjusi dirbti Arijus, UAB kelerius metus ėjo buhalterės pareigas, vėliau perėjo į Finansų skyrių, kuriam vadovavo nuo 2008-ųjų. Finansų ir rizikos valdymo departamentui vadovauja nuo 2020 metų.

Egidijus Ramonas

Gimė Kaune, augo ir mokėsi Klaipėdoje, Lietuvoje. Studijavo mediciną, kurį laiką dirbo gydytoju. Vėliau keitė darbo pobūdį ir 1996 metais pradėjo dirbti ARIJUS, UAB.
Ne vienerius metus tobulinęsis įvairiuose kursuose bei mokymuose, šiuo metu Egidijus Ramonas eina bendrovės Rinkodaros ir plėtros direktoriaus pareigas.