Naujienos
Grįžti atgal
2016 06 15

REIKALAUS PATVIRTINTI KONTEINERIO SVORĮ

 

Pagal Tarptautinės Jūrų Organizacijos (IMO) nuorodas (MSC.1/Circ.1475) bei tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) papildymus nuo 2016-07-01 yra numatyti nauji reikalavimai dėl patvirtinto konteinerio svorio (angl. Verified Gross Mass) nustatymo ir deklaravimo.

 

Kaip nustatomas VGM?

1. Pasveriant pakrautą konteinerį;
2. Sumuojant pasverto krovinio, pakuotės, pakavimo medžiagos ir tuščio konteinerio svorius.


Pasverti konteinerį krovinio siuntėjas gali:
a. savo svarstyklėmis po krovinio pakrovimo,
b. pakeliui į uostą, naudodamasis kitais tiekėjais, arba
c. uoste (turint sutartį su terminalu).

 

 Kaip deklaruoti VGM?

a. naudojant laivybos linijų internetinius puslapius (kai kurios yra sukūrusios tokį įrankį registruotiems vartotojams);
b. per elektronines sistemas Inttra, GT Nexus, Cargosmart ir pan.;
c. tiesiogiai keičiantis elektroniniais duomenimis su laivybos linijomis (EDI);
d. perduodant visą reikiamą informaciją bei tai patvirtinančius pasirašytus dokumentus mums (paslauga už papildomą mokestį).

 

Kokia informacija yra būtina deklaruojant VGM?
Privaloma nurodyti  Pasirinktinai nurodoma
Užsakymo numeris
Konteinerio numeris
VGM kilogramais
Svėrimo data
Atsakinga šalis (jei tai ne siuntėjas)
Atsakingas asmuo
 Svėrimo metodas (1-as ar 2-as)
Svėrimą atlikusi įmonė
Įmonės rekvizitai (el.paštas, adresas, telefonas)
Svėrimo įrangos patikros sertifikato numeris
Svėrimo vieta
Krovinio siuntėjo rekvizitai (el.paštas, adresas, telefonas)

 

Kiti svarbūs faktoriai:

-Konvencija įsigalioja nuo 2016.07.01 ir iš perkrovimo uostų išplaukiantiems laivams. T.y. Lietuvoje mes rekomenduojame VGM deklaruoti kroviniams, kurie išplauks iš Klaipėdos nuo 2016.06.17.
-Krovinio siuntėjas (nurodomas kaip siuntėjas konosamente arba jūriniame važtaraštyje arba jo įgaliotas asmuo) yra atsakingas už VGM deklaravimą prieš krovinio krovimą į laivą.
-Krovinio siuntėjas prisiima visą finansinę ir kitą susijusią riziką dėl krovinio neišplukdymo, kaštų išaugimo ar įvykių, susijusių su neteisingai deklaruotu VGM.
-Krovinio siuntėjas privalo saugoti informaciją apie VGM (svėrimo čekius/aktus, svarstyklių sertifikatus ir kitus susijusius dokumentus) mažiausiai 3 metus ir, esant poreikiui, pateikti juos suinteresuotiems asmenims ar institucijoms.

 

 
Grįžti atgal